Wasylczuk, N., & Pawelec, M. (2023). A my robimy swoje…. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 34(3-4 (80-81), 42–43. https://doi.org/10.33229/az.1029