Pilecka, H., & Kuliczenko, M. (2023). Nie tylko gitara. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 34(3-4 (80-81), 4–17. https://doi.org/10.33229/az.1024