Pilecki, S. (2016). Kontakty poniewiesko–wileńsko–trockie w latach 1938–1945. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 27(4 (53), 10-11. Pobrano z https://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/102