(1)
Pilecka, H. Limeryki Dla Emi(l)ki. Awazymyz 2022, 33, 18 - 19.