(1)
Łopatto, M.-E.; Pilecka, H. Wspominając Maniusia. Awazymyz 2022, 33, 24-25.