(1)
Dubiński, R. Co Dla Mnie Znaczą Troki?. Awazymyz 2016, 27, 34.