(1)
Zajączkowska-Łopatto, M.-E.; Pilecka, H. Listy Pani Profesorowej: W 120. Rocznicę Urodzin Nadziei Zajączkowskiej. Awazymyz 2021, 32, 22-27.