(1)
Abkowicz, M. W Toruniu O Turkologii I mniejszościach Turkijskich. Awazymyz 2021, 32, 40-41.