(1)
Kefeli, M.; Pilecka, H. Garść Ziemi. Awazymyz 2021, 32, 4-9.