(1)
PileckaH. Niepoważnie O miłości Do Nazw Geograficznych, Czyli kłopoty Z Limerykami. Awazymyz 2020, 31, 25-27.