(1)
Kefeli, J.; Czachorowski, D.; Burkiewicz, K. Cholera W Chinach W 1902 Roku. Awazymyz 2020, 31, 16-24.