(1)
Sulimowicz-Keruth, A. Karaim Z Ulicy MarszaƂkowskiej. Awazymyz 2020, 31, 10-14.