(1)
Pilecka, H. Między Wrocławiem, Trokami a Canterbury. Awazymyz 2020, 31, 4-9.