(1)
DubińskiA. J. Karaimi W Warszawie Przed I Wojną światową. Awazymyz 2020, 31, 26-27.