(1)
Wasilczuk, N.; Pawelec, M. Pamiętając O Karaimach W Haliczu: 15-Lecie Muzeum Karaimskiej Historii I Kultury W Haliczu Na Ukrainie. Awazymyz 2019, 30, 58-59.