(1)
Sulimowicz-KeruthA. Litwa, Turcja I Karaimi. Awazymyz 2019, 30, 34-37.