(1)
MickiewiczA.; ZajÄ…czkowskiA. Bakczysaraj = Bachczesaraj. Awazymyz 2019, 30, 3.