(1)
Abkowicz, M. Zmiany, zmiany... Awazymyz 2019, 30, 2.