(1)
DubiƄski, A. J. Sprawozdanie Fundacji Karaimskie Dziedzictwo Za Rok 2018. Awazymyz 2018, 29, 22-25.