(1)
Sulimowicz, A. Uczeni orientaliƛci Bliscy I Dalecy. Awazymyz 2018, 29, 24-25.