(1)
Abrahamowicz, Z. I.; Katyk, A. Marzenie. Awazymyz 2018, 29, 3.