(1)
Pawelec, M. Lejpuny I Karaimski Dworzanin Sapiehów: Rzecz O Meandrach I pułapkach Historii. Awazymyz 2018, 29, 16-17.