(1)
Romanovskytė, O.; Dubiński, A.; Sulimowicz, A. Ja, Drzewo. Awazymyz 2018, 29, 30.