(1)
Pilecki, K. Zachowaj Też W pamięci całą drogę... Awazymyz 2018, 29, 16-19.