(1)
StanekK. Karaimskie przysłowia O gościnności. Awazymyz 2015, 26, 14-16.