(1)
Abrahamowicz-Pilecka, H. Uczony W Anegdocie. Awazymyz 2015, 26, 4-7.