(1)
Łopatto, D.; Zajączkowska-Łopatto, M.-E. Na Dzień 28 Maja 1944 r.: Okres Wojny I Okupacji. Poświęcone N. Awazymyz 2014, 25, 13.