(1)
Zajączkowska-Łopatto, M.-E. Z wileńskiego Rodu: Dwa Jubileusze: Mamy, Nadziei Łopatto-Pileckiej I Jej Syna, Konstantego. Awazymyz 2014, 25, 8-12.