(1)
Tulisow, J.; Majchrowska, K. Z Minionych Dni. Awazymyz 2014, 25, 30.