(1)
Abkowicz, A. Zobaczyć Bucharę I Samarkandę. Awazymyz 2014, 25, 14-17.