(1)
Tulisow, J.; Majchrowska, K. Laska Paschalna. Awazymyz 2014, 25, 30.