(1)
PawelecM. Wokół Zagadnień Historiografii. Awazymyz 2014, 25, 27-28.