(1)
Sulimowicz, A. Nieznany Rozdział Karaimskich dziejów. Awazymyz 2016, 27, 18-19.