(1)
Pawelec, M. Niech Kynysz będzie pomyślny!. Awazymyz 2013, 16-17.