(1)
Pawelec, M. Kontrowersje wokół Postaci Seraji Szapszała. Awazymyz 2012, 26-28.