(1)
Sulimowicz, A. Karaimskie Czasopisma. Awazymyz 1999, 10, 13-14.