(1)
Łopatto, R. Jak Z Wilnianina stałem Się wrocławianinem. Awazymyz 2011, 10-15.