(1)
Pawelec, M. Dżufut Kale Oczami Polskich podróżników W XIX I XX Stuleciu. Awazymyz 2011, 16-18.