(1)
Abkowicz, M. Mniejszości Narodowe I Etniczne W Polsce – Stan Obecny I Perspektywy. Awazymyz 2011, 13.