(1)
Kobecki, S.; Sulimowicz, A. Burunhu Kiuń Midraszta – Pierwszy Dzień W Szkole. Awazymyz 2010, 8-9.