(1)
Krywko, J.; Szpakowski, R. O ogórkach Trockich. Awazymyz 2010, 10-11.