(1)
Pawelec, M. Postańá Izaaka Syna Abrahama Z Trok W Obszarze Kultury Polskiej. Awazymyz 2009, 3-6.