(1)
Rudkowski, S.; Sulimowicz, A. O Weselach W Dawnym Łucku = Tojłary Kart Łuckanyn. Awazymyz 2017, 28, 16-18.