(1)
Abrahamowicz-PileckaH. Z Wyrazami wdzięczności Dla Maniusia. Awazymyz 2017, 28, 10-13.