(1)
Kokenaj, B.; Sulimowicz, A. Czasem We śnie Widzę Kale...: Wspomnienia Borysa Kokenaja (1892–1967). Awazymyz 2017, 28, 4-9.