(1)
Kale, E.; Abkowicz, M. WieĊ›ci Z Krymu. Awazymyz 2017, 13-14.