(1)
Sulimowicz, A. Aleksander Mardkowicz: Działacz społeczny, Pisarz I Wydawca. Awazymyz 2017, 10, 3-4.