(1)
Kobecki, A. „Stare” Troki młodym Okiem – Albo Na odwrót. Awazymyz 2008, 15-16.