(1)
Abkowicz, M.; Pilecki, S. Oświadczenie Karaimów Polskich. Awazymyz 2008, 6.