(1)
Abkowicz, M. Z Ostatniej Chwili. Awazymyz 1999, 10, 11.